Využite Top Pôžičku dnes a získajte až 6500€ bez udania účelu a bez zbytočných poplatkov

Česká národná banka

Česká národnej banka Česká národná banka (ďalej len ČNB) plní úlohu centrálnej bánk Českej republiky. ČNB je orgánom, ktorý vykonáva dohľad nad finančným trhom v Českej republike. Sídli v Prahe a je verejnoprávnym subjektom. Jej kompetencie sú stanovené zákonom a spravuje časť štátneho majetku. Jej činnosť je možné ovplyvňovať len zákonom. Hlavným cieľom ČNB je starostlivosť o cenovú stabilitu , aby nedochádzalo k výraznej inflácii a aby boli zabezpečené podmienky pre udržateľný rast ekonomiky. Aby mohla menová politika ČNB fungovať, musí byť banka nezávislou inštitúciou .

ČNB má tiež za úlohu podporovať hospodársku politiku vlády , ale tento cieľ nesmie byť v rozpore s jej prvotným účelom. ČNB vydáva peniaze (bankovky i mince) a riadi obeh peňazí, dohliada nad bankami, poisťovňami aj inými finančnými inštitúciami .

Česká národnej banka

Hlavou ČNB je guvernér ČNB . V dnešnej dobe ním je potom Zdeněk Tůma, ktorý sa ale rozhodol k poslednému júni 2010 rezignovať. Predchádzajúcom guvernér bol známy Josef Tošovský, ktorý v roku 1998 zasadol do kresla predsedu vlády Českej republiky v prechodnej úradníckej vláde. Josef Tošovský bol dokonca nominovaný aj na riaditeľa Medzinárodného menového fondu, ale neuspel.

Štítky:

ČNB

Aktuality